Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei (ภาค1) ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว

Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei (ภาค1) ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

6.7

View:

50

73 / 100

ดูอนิเมะออนไลน์ Active Raid Kidou Kyoushuushitsu Dai Hakkei (ภาค1) ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว เรื่องราวของหน่วยที่ 8 ในเซ็คชั่นที่ 5 ของหน่วยจู่โจมเคลื่อนที่ 3 หน่วยที่ใช้เกราะพิเศษที่เรียกว่า Willware ในการต่อต้านอาชญากรรม