Akudama Drive ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว

Akudama Drive ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

7.9

View:

8

67 / 100

ดูอนิเมะออนไลน์ Akudama Drive ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว เขตคันโต และ คันไซ ที่เกิดสงครามจนแยกออกจากกัน เรื่องราวของกลุ่มอาชญากรรมในพื้นที่ เมื่อนานมาแล้วเกิดสงครามขึ้นในญี่ปุ่นซึ่งทำให้คันโตต่อสู้กับคันไซและแบ่งประเทศ คันไซขึ้นอยู่กับคันโต แต่ช้า ๆ ตำรวจและรัฐบาลเริ่มสูญเสียการควบคุมคันไซให้กับอาชญากรที่รู้จักกันในชื่ออะคุดามะ