Anne Happy ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว

Anne Happy ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

7.7

View:

6

67 / 100

ดูอนิเมะออนไลน์ Anne Happy ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว กลุ่มนักเรียนหญิง 5 คน ที่มีแต่คนที่ดวงไม่ดีและโชคร้ายบ่อยครั้งมาอยู่ร่วมกัน พวกเธอจึงหาวิธีเพื่อใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุข