Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว

Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

8

View:

27

67 / 100

ดูอนิเมะออนไลน์ Chu-Bra!! ทรงนี้ ยกให้เธอ!! ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว เด็กนักเรียนม. ต้น ที่ใส่ใจกับเรื่องการใส่ชุดชั้นในอย่างแรงในขนาดที่สามารถมองปร๊าดเดียวก็รู้ว่าเพื่อนๆ รอบตัวเธอใส่ชั้นในกันยังไง และบอกได้ทันทีว่าบกพร่องตรงไหน เธอก็เลยตั้งชมรมชุดชั้นในขึ้นมาเพื่อให้ความรู้แก่เพื่อนๆ ของเธอขึ้นมา