Code Geass R2 โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูช ภาค2 ตอนที่ 1-25+OVA พากย์ไทย จบแล้ว

Code Geass R2 โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูช ภาค2 ตอนที่ 1-25+OVA พากย์ไทย จบแล้ว
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

8.5

View:

43

67 / 100

ดูอนิเมะออนไลน์ Code Geass R2 โค้ด กีอัส การปฏิวัติของลูลูช ภาค2 ตอนที่ 1-25+OVA พากย์ไทย จบแล้ว ปี2018 เกิดสงครามแบ่งแยกตัวออกเป็นเอกราชจากบริททาเนีย ในสงครามพลเมืองต่อต้าน ครั้งนี้ถูกเรียกว่า”Black Rebellion” แต่ผลลับของสงครามครั้งนี้คือความพ่ายแพ้ของ เหล่า “ภาคีอัศวินดำ ” และ “Zero” ก็หายสาบสูญ โดยบริททาเนียลงความเห็นว่า “ได้เสียชีวิตระหว่างการรบแล้ว” 1 ปีต่อมา ปี 2019 ผู้ก่อการร้ายที่นาม “Zero” ที่น่าจะตายไปแล้วปรากฏตัวขึ้นและประกาศสร้าง “สหพันธญี่ปุ่น” อีกครั้งใน Area11 บริททาเนียจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุมตัวซีโร่