Extreme Hearts เอ็กซ์ตรีมฮาตส์ ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว

Extreme Hearts เอ็กซ์ตรีมฮาตส์ ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

3

View:

11

73 / 100

ดูอนิเมะออนไลน์ Extreme Hearts เอ็กซ์ตรีมฮาตส์ ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว เรื่องราวของโลกในอนาคตอันใกล้ที่การแข่งขันกีฬามีการใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษอย่าง Extreme Gear ซึ่งกีฬาที่ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้จะถูกเรียกว่า Hyper Sports โดยเนื้อเรื่องจะมีการโฟกัสตัวละคร Hayama Hiyori ที่ไม่เคยสนใจ Hyper Sports แต่กลับมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เธอต้องเข้ามาสู่การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้