Fate stay night Unlimited Blade Works ตอนที่ 0-25+SP พากย์ไทย จบแล้ว

Fate stay night Unlimited Blade Works ตอนที่ 0-25+SP พากย์ไทย จบแล้ว
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

8.065

View:

9

67 / 100

ดูอนิเมะออนไลน์ Fate stay night Unlimited Blade Works ตอนที่ 0-25+SP พากย์ไทย จบแล้ว เฟท/สเตย์ ไนท์: อันลิมิเต็ด เบลด เวิร์คส จะกล่าวถึงเซเบอร์ที่เป็นตัวละครหลัก ในบท Unlimited Blade Works จะกล่าวถึงรินซึ่งเป็นตัวละครหลัก แต่เนื้อเรื่องจะมุ่งประเด็นไปที่ตัวตนของข้ารับใช้ของเธอ อาเชอร์ มากกว่า และในบท Heaven&Feel จะกล่าวถึงอดีตอันเลวร้ายของซากุระ และยังเชื่อมต่อไปถึงเนื้อเรื่องของ เฟท/ฮอลโลว์ อทาราเซีย อีกด้วย ส่วนเนื้อเรื่องในแอนิเมชันจะเป็นการนำเนื้อเรื่องทั้ง 3 มารวมกัน และเน้นหนักไปที่บท Fate มากกว่าบทอื่นๆ