Flip Flappers ตอนที่ 1-13 ซับไทย จบแล้ว

Flip Flappers ตอนที่ 1-13 ซับไทย จบแล้ว
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

7.9

View:

10

67 / 100

ดูอนิเมะออนไลน์ Flip Flappers ตอนที่ 1-13 ซับไทย จบแล้ว ปาปิก้าและโคโคน่า ผู้ถือกุญแจเปิดประตูมิติ ผจญภัยในต่างมิติและต่างสมัยที่ซ้อนทับกัน ถูกเรียกว่า Pure Illusion ทั้งสองได้พบคริสตัลปริสนาที่เรียกว่า เงาแห่งมิมิ (Shard of Mimi) ที่สามารถทำให้สมปรารถนาได้ เมื่อตกอยู่ในอันตราย คริสตัลนั้นได้เปล่งแสงและทำให้ทั้งสองเปลี่ยนร่างได้