Galaxy Angel Rune แองเจิ้ลสาวพิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 1-12 พากย์ไทย จบแล้ว

Galaxy Angel Rune แองเจิ้ลสาวพิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 1-12 พากย์ไทย จบแล้ว
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

8

View:

49

71 / 100

ดูอนิเมะออนไลน์ Galaxy Angel Rune แองเจิ้ลสาวพิทักษ์จักรวาล ตอนที่ 1-12 พากย์ไทย จบแล้ว เรื่องราวของหน่วย หน่วยรูนแองเจิ้ล มีหน้าที่หลักคือค้นหา เทคโนโลยีที่สาบสูญ ของ ของชาวทราสบาส เพื่อนำมาใช้งานรักษาความสงบสุขของดาวสบาส และ ต้องเข้าไปพัวพันกับสงครามต่างๆ