Ito Junji Collection คลังสยอง ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว

Ito Junji Collection คลังสยอง ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

8.052

View:

35

67 / 100

ดูอนิเมะออนไลน์ Ito Junji Collection คลังสยอง ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว ผลงานรวมเรื่องสั้นแนวสยองขวัญของ อิโต้ จุนจิ ในชื่อ Horror World of Junji Ito / Itou Junji Kyoufu Collection, Masterpiece Collection หรือชื่อไทย คลังสยอง เป็นการรวมเรื่องสั้นจากเรื่องต่างๆ ที่สร้างโดยผลงานของอาจารย์ อิโต้