Jigoku Shoujo – Yoi no Togi (ภาค4) ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว

Jigoku Shoujo - Yoi no Togi (ภาค4) ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

8.309

View:

32

67 / 100

ดูอนิเมะออนไลน์ Jigoku Shoujo – Yoi no Togi (ภาค4) ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว อนิเมชั่นทีวีซีรี่ส์ในภาคที่ 4 ของ “สัญญามรณะ ธิดาอเวจี” กับเรื่องราวของทูตแห่งนรก“เอ็นมะ ไอ” ที่พร้อมจะหยิบยื่นขอเสนอต่อผู้ที่ต้องการให้มี “ความตาย” ด้วยตุ๊กตาฟางต้องคำสาป