Kiddy Grade คิดดี้ เกรด ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย จบแล้ว

Kiddy Grade คิดดี้ เกรด ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย จบแล้ว
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

6.9

View:

44

67 / 100

ดูอนิเมะออนไลน์ Kiddy Grade คิดดี้ เกรด ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย จบแล้ว ปีสตาร์เซนจูรี่ 0328 ณ ดาวเคราะห์ไอเนอาส เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์กรการค้าและศุลกากรจักรวาล (Galactic Organization of Trade and Tariffs) หรือ GOTT ซึ่งหน้าที่ปกป้องความเสมอภาคและสิทธิประโยชน์ของทุกคนบนจักรวาลภายใต้การ ควบคุมของสหพันธ์ดาวเคราะห์ เอแคลร์และลูมิแอร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่มีความสามารถพิเศษหรือ ES เมมเบอร์ (Encounter of Shadow-work Member) จะได้รับมอบหมายภารกิจจากหัวหน้าเอคลิปส์ ให้ไปปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ