Mahou Shoujo Taisen ตอนที่ 1-26 ซับไทย จบแล้ว

Mahou Shoujo Taisen ตอนที่ 1-26 ซับไทย จบแล้ว
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

6

View:

20

67 / 100

ดูอนิเมะออนไลน์ Mahou Shoujo Taisen ตอนที่ 1-26 ซับไทย จบแล้ว โปรเจ็คที่ถูกสร้างจาก 2.5 Chigen TV (TV 2.5 มิติ) เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสาวน้อยเวทมนตร์ตัวแทนเมืองต่างๆ ทั้ง 7 ของญี่ปุ่นเป็นอนิเมะสั้นๆ โดยตัวละครสาวน้อยเวทมนต์ทั้ง 7 เป็นผลงานการออกแบบจากนักวาดอิสระใน Pixiv ที่ชนะการแข่งประกวดวาดภาพตัวละคร ครั้งที่ 2 ซึ่งตัวละครที่ชนะจะได้รับสิทธิ์นำมาสร้างเป็น ตัวละครในอนิเมะดังกล่าว เรื่องราวเต็มไปด้วยความโมเอะ+เฮฮา