• เชิร์ฟเวอร์1
  • สำรอง

Neon Genesis Evangelion The End of Evangelion อีวานเกเลี่ยน พากย์ไทย

Neon Genesis Evangelion The End of Evangelion อีวานเกเลี่ยน พากย์ไทย
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

7.482

View:

88

67 / 100

ดูอนิเมะออนไลน์ Neon Genesis Evangelion The End of Evangelion อีวานเกเลี่ยน พากย์ไทย ส่วนต่อของเรื่อง อีวานเกเลียน จากการสู้รบระหว่างเทวทูตและมนุษย์ ระบบอีวา เริ่มไม่เสถียณ เริ่มอาละวาดและ กลุ่มผู้กอตั้ง เซเล่ ได้สูญเสียหอกพระเจ้า ลองกิวนุส แผนการพัฒนามนุษยชาติกำลังจะเริ่มต้นขึ้น หลังจากสูญเสียหอกลองกินุสไป ทางคณะกรรมการเซเล่ไม่สามารถจะใช้ลิลิธในแผนการได้อีกแล้ว ดังนั้นสิ่งที่มีสภาพเดียวกับลิลิธที่เหลืออยู่เพียงอย่างเดียวก็คือ ” อีวาเกเลี่ยน 01 ” ตัวเดียวที่สร้างมาจากลิลิธเท่านั้น เพื่อให้ได้สิ่งนี้มา เซเล่จึงต้องบุกยึดศูนย์บัญชาการใหญ่ของเนิร์ฟที่ญี่ปุ่น โดยขอความร่วมมือจากเนิร์ฟสาขาอื่นทั่วโลก