World Dai Star (Stella Of The Theater) ตอนที่ 1-4 ซับไทย ยังไม่จบ

World Dai Star (Stella Of The Theater) ตอนที่ 1-4 ซับไทย ยังไม่จบ
Type:
Language:
Status:
Years:
Category:
Rating:

0

View:

24

69 / 100

ดูอนิเมะออนไลน์ World Dai Star (Stella Of The Theater) ตอนที่ 1-43 ซับไทย ยังไม่จบ เรื่องราวเริ่มขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่การแสดงบนเวที Dai Star กลายเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งดาราดัง ๆ แถวหน้าของวงการจำนวนไม่น้อยเลยก็แจ้งเกิดจากเวทีนี้แถบทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้เองเวที Dai Star จึงเป็นเหมือนความฝันของใครหลายคนที่พร้อมจะพิสูจน์ตนเอง และก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งนี้